СЕРИЯ FLOW

  • MD-EL Electromagnetic Flowmeter

    Електромагнитен разходомер MD-EL

    Електромагнитният разходомер е подходящ за измерване на почти всички електропроводими течности, както и за измерване на потока на кал, паста и кал.Предпоставката е, че измерваната среда трябва да има поне някаква минимална проводимост.Температурата, налягането, вискозитетът и плътността нямат ефект върху резултатите от измерването.

    Може да се използва и за измерване на корозивни среди, стига да са избрани правилният материал за облицовка на тръбата и материал за електрод.Твърдите частици в средата няма да повлияят на резултатите от измерването.

    Сензорът за поток и интелигентният преобразувател образуват цялостен разходомер интегрално или поотделно.